4. aug, 2021

Lars Kolbræk taler ved åpningen av Falkbanen

Falk Wendelborg sin formann Lars Kolbræk taler ved åpningen av banen søndag 4. august 1946.

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad mandag 5. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no