4. aug, 2021

Falkbanen åpnes - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Fortsettes på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad mandag 5. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no