9. aug, 2021

Doktor Strand er bortreist

Hentet fra Drammens Tidende fredag 9. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no