10. aug, 2021

Vi vil leve på Krokstad og Mjøndalen kinoer

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 10. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no