10. aug, 2021

Har 3000 favner ved, men ingen som vil kjøpe

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 10. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no