11. aug, 2021

Eikertun søker to hushjelper

11. august 1946 var en søndag.
Lite avisstoff å hente her i dag da.
Men to annonser fra mandag 12. august tar jeg med.
Hentet fra Buskeruds Blad mandag 12. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no