13. aug, 2021

Hans Lundebakken selger, bordtelefonapparat, teglsten og vinduer og dører

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 13. august 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no