13. aug, 2021

Det blir fotballshow i Mjøndalen

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 13. august 1946
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no