16. aug, 2021

Flukten til det ukjente - flukten fra landsbygda

Også i 1946 "flyktet" folk fra bygda og inn til byene.
Her fikk du litt om datidens sentralisering...

Hentet fra Laagendalsposten fredag 16. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no