17. aug, 2021

Fru Sølvi Lie Jensen er ukens brud

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 17. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no