20. aug, 2021

Høyrestevne på Sundhaugen

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 2o august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no