21. aug, 2021

Mannskoret møter Hornmusikken på fotballbanen

Også den gang da sysla mannskoret med en del utenomgreier...

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 21. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no