23. aug, 2021

Motorsykkel delt i to

Hentet fra Drammens Tidende fredag 23. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no