24. aug, 2021

Hjalmar Bollerud runder 50

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 24. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no