24. aug, 2021

Bikkjeproblemet på skauen øker i omfang

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 24. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no