26. aug, 2021

Panserreservehjul mistet - dusør

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 26. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no