27. aug, 2021

Nye melkebøker - størrelsen på melkerasjonen

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 27. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no