28. aug, 2021

Kraftige vindkast - hustak blåste av

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 28. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no