29. aug, 2021

Rolf Hæg er bisatt

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 29. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no