31. aug, 2021

Byggeplaner på Øvre Eiker - del 6

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 31. august 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no