3. sep, 2021

Øvre Eiker får gressbane og idrettsanlegg - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 3. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no