7. sep, 2021

Svartebørshandel med grisunger

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 4. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no