7. sep, 2021

Sundland brant i natt

Hentet fra Drammens Tidende torsdag 5. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no