7. sep, 2021

Bybrua i Drammen er 10 år

Hentet fra Drammens Tidende fredag 6. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no