7. sep, 2021

Papirfabrikker trues med stans

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 6. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no