7. sep, 2021

Sorenskriveren i Hokksund

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 7. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no