9. sep, 2021

Det går mot utvidelser ved våpenfabrikken

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 9. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no