10. sep, 2021

Skinna var gått istykker

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 10. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no