11. sep, 2021

Førkrigshogsten nås ikke i Buskerud

Hentet fra avisen Friheten onsdag 11. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no