11. sep, 2021

I Øvre Eiker har kommunen tømmer til husbyggerne

Se også bildet over.
Hentet fra Drammens Tidende onsdag 11. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no