15. sep, 2021

Arbeidsledighetstallene

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 12. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no