15. sep, 2021

Våpenfabrikken lager hagler

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 13. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no