15. sep, 2021

Lærer Kårhus selger ku grunnet plassmangel

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 14. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no