19. sep, 2021

Trygve Kjennerud ny lensmannsbetjent i Hokksund

Hentet fra Drammens Tidende torsdag 19. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no