20. sep, 2021

Gustav Bråthen trenger budeie

Hentet fra Drammens Tidende fredag 20. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no