20. sep, 2021

Gjenreis Høyres organisasjon

Hentet fra Drammens Tidende fredag 20. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no