21. sep, 2021

Fra Hamburg til Warschawa

Hentet fra Kongsberg Dagblad lørdag 21. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no