21. sep, 2021

Såperasjoneringen

Hentet fra Ringerikes Blad lørdag 21. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no