24. sep, 2021

Høyere priser på melk og kjøtt

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 24. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no