25. sep, 2021

Th. Gjersum er ny stasjonsmester i Vestfossen

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 25. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no