27. sep, 2021

Sjaførskole i Hokksund

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 27. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no