30. sep, 2021

Rasjoneringen av sjokolade

Hentet fra Drammens Tidende mandag 30. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no