30. sep, 2021

Øvre Eiker vant en helsestasjon i hogstkonkurranse

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Drammens Tidende mandag 30. september 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no