1. okt, 2021

Tekstilrasjoneringen - Damestrømper

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 1. oktober 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no