4. okt, 2021

Englandsfarere på kinoen i Hokksund

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 4. oktober 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no