8. okt, 2021

Landssvikere på elgjakt

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 8. oktober 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no