13. okt, 2021

Familiefolk har vært innom orienteringssporten

Søndag 13. oktober 1946 arrangerte Fossekallen o-løp.

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 14. oktober 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no