18. nov, 2021

NYe rasjoneringskort er klare

Hentet fra Drammens Tidende mandag 18. november 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no