19. nov, 2021

Husk øl til søndagsmiddagen

Hentet fra Kongsberg Dagblad tirsdag 19. november 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no