19. nov, 2021

Hokksund pleiehjem for sinnsyke

Hentet fra Buskeruds Blad tirsdag 19. november 1946.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no